نویسنده = علیرضا محمدی نژاد گنجی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی تدریس مبتنی بر الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای آیزنکرافت بر بهبود مهارت‌های خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان ناحیه 1 کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

علیرضا محمدی نژاد گنجی؛ مهتاب سلیمی؛ شهلا فرهادی ورمرزابادی


2. تعیین زیرسازه های استاندارد برای ارتقای مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی براساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 131-146

علیرضا محمدی نژاد گنجی؛ امینه احمدی؛ بهرام علیشیری؛ زهرا طالب