نویسنده = فرهاد شفیع پور مطلق
تعداد مقالات: 1
1. ساخت مقیاس سنجش بین المللی شدن دانشگاه

دوره 10، شماره 39، بهار 1398، صفحه 41-60

فرهاد شفیع پور مطلق؛ محمد آتشک؛ منیره ترابی نهاد