نویسنده = علیرضا علیزاده سودمند
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرین مدیران با تعهدسازمانی در مراکز آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

علیرضا علیزاده سودمند؛ محمود ابراهیمی مقدمیان؛ مهدی بهرامی؛ شیما نرگسی


2. تبیین ساختار استراژیک عملکرد مدیران در توانمندسازی منابع انسانی در مراکز علمی - پژوهشی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 79-105

علیرضا علیزاده سودمند؛ فتانه پورامیرارسلانی؛ یلدا حاجی علیلو؛ ماندانا سادات هاشمی