نویسنده = سید کامران نوربخش
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدیریت آموزش بر مسیر شغلی کارکنان سازمان‌های خدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

بهاره سادات بیات غیاثی؛ سید کامران نوربخش