نویسنده = فریده حق‌پرست قدیم لیمودهی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی برای آموزش عالی ایران

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 57-87

اسماعیل کاظم پور؛ فریده حق‌پرست قدیم لیمودهی؛ بدری عباسی؛ مریم یارمحمد توسکی