نویسنده = امیر حسین محمد داودی
تعداد مقالات: 3
1. ابعاد الگوی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

اسماعیل هاشمی پورپتکوئی؛ عباس خورشیدی؛ کامران محمدخانی؛ امیر حسین محمد داودی؛ فتاح ناظم


2. تدوین مدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه استان تهران)

دوره 12، شماره 46، اسفند 1399، صفحه 67-91

علی رمضانی لیمائی؛ عبدالرضا سبحانی؛ امیر حسین محمد داودی؛ علی تقی پور ظهیر