نویسنده = بهارک شیرزاد کبریا
تعداد مقالات: 2
1. تدوین الگوی حکمرانی کارآفرین براساس دیدگاه متخصصان و مدیران ارشد در وزارت آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

مریم صفابخش؛ یلدا دلگشایی؛ فرشته کردستانی؛ بهارک شیرزاد کبریا


2. بررسی عوامل موثر مدل تعالی مدیریت مدارس ابتدایی منطقه 15 تهران

دوره 11، شماره 43، بهار 1399، صفحه 105-122

بهارک شیرزاد کبریا؛ غلامعلی شعبان نژاد؛ پرستو خسروی