کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 7
1. ارائه الگوی راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و تاثیر آن بر شیوه های حل مسأله دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

زهرا تفرجی گیلاوندانی؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر


2. مدل ارتقاء یافته مولفه های سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش با روش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

ناهید سمنانی؛ فریبا حنیفی؛ اصغر شریفی


3. تعیین روابط علی بین مدیریت دانش و عوامل اثرگذار

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 83-102

سمانه نقی پور ایوکی؛ مهدی باقری؛ قدسی احقر