کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 5
1. تعیین روابط علی بین مدیریت دانش و عوامل اثرگذار

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 83-102

سمانه نقی پور ایوکی؛ مهدی باقری؛ قدسی احقر