کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
پیش‌بینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس سبک مدیریت مدیران با توجه ‌به نقش واسطه‌ای رضایت شغلی

دوره 13، شماره 52، شهریور 1401، صفحه 77-108

سیروس مرادخواه؛ فاروق یزدان ستا؛ مریم رسولیان


طراحی مدل رهبری تحول آفرین با نقش میانجی اعتماد در سازمانهای دولتی

دوره 10، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 145-164

مینا جمشیدی؛ مریم کردآبادی