کلیدواژه‌ها = رهبری
تعداد مقالات: 8
1. توسعه رهبری به سمت یک رویکرد سیستماتیک در مدیریت تکنولوژی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 127-144

امیرعباس فرهمند؛ امیرحسن کسرائی


2. شناسایی ابعاد تعالی سازمانی با تأکید بر مدل EFQM در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 177-205

محمدرضا ایمانی گله پردسری؛ فتاح ناظم؛ صمد کریم زاده


3. مدیریت در قرآن کریم

دوره 3، شماره 11، بهار 1391، صفحه 15-22


4. مدیر شایسته از دیدگاه قرآن

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 17-30