کلیدواژه‌ها = رهبری
طراحی ،الگوی رهبری در قرن 21 برای مدیران مدارس دوره ابتدایی (مورد مطالعه: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

ثریا باژن؛ عباس خورشیدی؛ بتول فقیه آرام؛ نادر برزگر؛ اسفندیار دشمن زیاری


توسعه رهبری به سمت یک رویکرد سیستماتیک در مدیریت تکنولوژی

دوره 10، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 127-144

امیرعباس فرهمند؛ امیرحسن کسرائی


شناسایی ابعاد تعالی سازمانی با تأکید بر مدل EFQM در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 9، شماره 36، شهریور 1397، صفحه 177-205

محمدرضا ایمانی گله پردسری؛ فتاح ناظم؛ صمد کریم زاده


مدیریت در قرآن کریم

دوره 3، شماره 11، خرداد 1391، صفحه 15-22