کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 7
2. مدلی برای تبیین رابطه یادگیری سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد کارکنان

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 57-73

محبوبه عبداللهی؛ فهیمه کریمی