کلیدواژه‌ها = ساختار سازمانی
واکاوی وضعیت ساختار رشته‌ها و گروه‌های آموزشی دانشگاهی ایران در فضای انقلاب‌های صنعتی (با رویکرد تحلیل مضمون)

دوره 14، شماره 55، خرداد 1402، صفحه 103-128

حامد تارین؛ سکینه شاهی؛ یداله مهرعلیزاده؛ حمید فرهادی راد؛ غلامحسین رحیمی دوست


مدل مفهومی رابطه میان سبک تصمیم گیری مدیران و ساختار سازمانی با میانجی گری جانشین پروری

دوره 11، شماره 43، خرداد 1399، صفحه 197-214

سمانه عبداله زاده خنامان؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی