کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 11
1. مدیریت در قرآن کریم

دوره 3، شماره 11، بهار 1391، صفحه 15-22


2. مدیر شایسته از دیدگاه قرآن

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 17-30


11. ضرورت و اهمیت مدیریت در قرآن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 11-26