کلیدواژه‌ها = بازاریابی کار آفرینانه بانک صادرات
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی بازاریابی کار آفرینانه بواسطه برنامه ریزی استراتژیک (به انضمام مطالعه موردی)

دوره 10، شماره 39، بهار 1398، صفحه 127-146

جلال عبدی هولایی؛ سعید صفاریان همدانی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ محمد تقی پور