کلیدواژه‌ها = "امر زیبا"
تعداد مقالات: 1
1. جستاری بر اندیشه‌های زیباشناسانه ی ایمانوئل کانت

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 67-78

پرویز ضیاءشهابی؛ امیر اشرف آریان پور؛ مالک حسینی؛ حمیده جعفری