کلیدواژه‌ها = تعالی سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تعالی و بالندگی سازمانی بر توسعه منابع انسانی (مورد مطالعاتی: سازمان هواشناسی کشور)

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 67-80

هاجر شیری یایچی؛ کامران محمدخانی؛ بابک نصیری قرقانی


2. ارائه مدل سبک رهبری خدمتگزار در جهت تعالی آموزش و پرورش استان تهران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 141-168

جعفر عسکری دئفه؛ محمد صالحی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


3. شناسایی ابعاد تعالی سازمانی با تأکید بر مدل EFQM در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 177-205

محمدرضا ایمانی گله پردسری؛ فتاح ناظم؛ صمد کریم زاده