کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
ارائه الگوی عملی بهبود انتخاب و انتصاب مدیران مدارس متوسطه کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

حشمت اله تیرگیر؛ محمد نیکخواه؛ نرگس سعیدیان


شناسایی عوامل سواد سلامت برای بیماران فشارخون با رویکرد دیمتل و تحلیل مضمون

دوره 13، شماره 50، اسفند 1400، صفحه 59-76

زینب افشاربدر؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ پرستو خسروی؛ فرشته کردستانی


مؤلفه‌های استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر

دوره 12، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 57-76

ناصر باغبان؛ حسین افلاکی‌فرد؛ مهرداد همراهی


شناسایی عناصر و مولفه های الگوی عوامل موثر بر ترک خدمت داوطلبانه مدیران ارشد صنعت خودروسازی ایران

دوره 12، شماره 45، آذر 1399، صفحه 37-54

روح‌اله گلشن امیرحسینی؛ احمد ودادی؛ داریوش غلام‌زاده


شناسایی نشانگرهای محوری مدیران آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری

دوره 11، شماره 44، شهریور 1399، صفحه 155-176

زهره سبزیان پور؛ مریم اسلام پناه