کلیدواژه‌ها = اعتبار سنجی
تعداد مقالات: 2
1. اعتبار سنجی الگوی اختصاصی مدیریت مؤثر کلاس درس در علوم پزشکی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 115-138

شهلا دبیرزاده؛ نرگس سعیدیان؛ شایسته صالحی


2. طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی برای آموزش عالی ایران

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 57-87

اسماعیل کاظم پور؛ فریده حق‌پرست قدیم لیمودهی؛ بدری عباسی؛ مریم یارمحمد توسکی