کلیدواژه‌ها = اعتباربخشی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی واعتباربخشی محیط برنامه های درسی مغزمحور مبتنی بر زیبایی شناسی

دوره 12، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 37-56

مدینه علیخانی گله؛ مریم براتعلی؛ جهانبخش رحمانی؛ مهدی دهباشی


2. واکاوی دلالت‌های تربیتی مثبت اندیشی در آموزه‌های حضرت علی (ع) و اعتبارسنجی آن

دوره 12، شماره 45، آذر 1399، صفحه 55-68

رضا فراشبندی؛ زهره سعادتمند؛ مریم براتعلی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری