کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 15
2. تعیین روابط علی بین مدیریت دانش و عوامل اثرگذار

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 83-102

سمانه نقی پور ایوکی؛ مهدی باقری؛ قدسی احقر