کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
مؤلفه‌های استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر

دوره 12، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 57-76

ناصر باغبان؛ حسین افلاکی‌فرد؛ مهرداد همراهی


تعیین روابط علی بین مدیریت دانش و عوامل اثرگذار

دوره 10، شماره 37، آذر 1397، صفحه 83-102

سمانه نقی پور ایوکی؛ مهدی باقری؛ قدسی احقر