دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و سلامت روان در کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1396

محسن محمد کریمی؛ فاطمه السادات رازقی


2. تاثیر آموزش مدیریت هیجانات با میزان تعارضات سازمانی در مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1396

حمیده رشادت جو؛ مهدی کلانتری؛ منا محمدی


3. بررسی نقش تاثیرپذیری از ابعاد برنامه درسی پنهان برخودتنظیمی دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1396

رقیه رفیعیان؛ اسداله خدیوی


4. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه اول دخترانه مناطق شمال شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1397

شادی بنانی


5. تحلیل کیفی پیامد‌های رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1397

محمد علی کلانتری سرچشمه؛ جلیل بهارستان؛ محمد علی نادی


6. وضعیت مدیریت تعالی و عوامل سازنده آن در مدارس غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

حمید هفت جواهریان؛ سید فرهاد افتخارزاده؛ عباس خورشیدی


8. بررسی ارتباط مشخصات فردی با اضطراب امتحان و ادراک از محیط کلاس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1397

سودا فضلی زاده؛ محمد صاحب الزمانی؛ لادن فتاح مقدم


9. بررسی کیفیت خدمات پس از فروش نمایندگی های شرکت خودروسازی کیا موتورز در شهر تهران با استفاده از مدل سروکوال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1397

علی شفیعی؛ مینا جمشیدی


10. طراحی و آزمون مدل پرتفوی محصول با رویکرد رفتار مصرف کننده در صنعت خدمات آموزشی تخصصی آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

مهدی منصوری؛ وحیدرضا میرابی؛ سید محمود شبگو منصف


11. مسئولیت مدنی نهادهای آموزشی دولت ناشی از فوت فرصت"حاصل از عدم مدیریت صحیح نهادهای دولتی ونسبت آن با حق شهروند"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

آلهه السادات قندریز؛ حسین مهرپور؛ عباس کریمی


12. طراحی الگوی اثربخش تفکر راهبردی مدیران منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران در راستای بهره‌وری و نوآوری فردی با رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

محمود هاشمی؛ ملیکه بهشتی فر؛ سید سبحان لواسانی


13. بررسی عوامل ساختاری و مدیریتی نظام یکپارچه مدیریت محتوا در کتابخانه‎های دیجیتال (مطالعه موردی: دانشگاه‏ آزاد اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

فرشته سپهر؛ رسول عباسی؛ زهره میر حسینی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم


14. طراحی مدل مدیریت سیاسی و حکمرانی خوب مبتنی بر دیدگاه اسلامی در عصر غیبت (با استفاده از روش داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

علیرضا داداشی جوکندان؛ محمد تقی پور؛ معصومه یوسفی قصابسرائی؛ امیرحسین قوامی


15. مدل گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران،تحلیل ها و راهبردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

علی رستمی؛ محمد ایدی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ محمدرضا ربیعی مندجین


16. رابطه بین سواد چندرسانه ای با توسعه حرفه ای مدیران ناحیه یک آموزش و پرورش شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

طه نصیری سعیدآبادی


17. ارائه الگوی راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و تاثیر آن بر شیوه های حل مسأله دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

زهرا تفرجی گیلاوندانی؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر


18. تبیین سلامت روان بر اساس سبک های مدیریت کلاس معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

محمد وفائی مهر