دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. واکاوی عوامل فردی موثر بر پنهان سازی دانش در فضای علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

مهدی حسین پور؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی


2. بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران و سرمایه گذاری مضاعف بر درماندگی مالی شرکتها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

هوشنگ علیپور؛ رضا تهرانی؛ ابوتراب علیرضایی؛ قنبر عباس پور اسفدن


3. تاثیر رهبری تحول گرا بر شکوفایی با تأکید بر نقش میانجی افتخار سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

خاطره رضایی؛ سید مجید بنی جمالی؛ دادخدا حاتمی گوربندی


4. نقش واسطه‌ایی اعتماد سازمانی در رابطه با اشتیاق شغلی و هویت سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرمرودشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

کوروش اسدپور؛ محمدکاظم زراعت کار؛ نواب اسدپور؛ محمد حبیبی


5. ابعاد الگوی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

اسماعیل هاشمی پورپتکوئی؛ عباس خورشیدی؛ کامران محمدخانی؛ امیر حسین محمد داودی؛ فتاح ناظم


6. نقش میانجی شایسته‎سالاری در رابطه‎ی بین عدالت سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان بانک تجارت استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

فاطمه صغری سینا؛ سید جلال ساداتی تیله بنی


7. اثربخشی آموزش مهارتهای هیجانی- اجتماعی و مدیریت استرس بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

اصغر پورصالحی