دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و سلامت روان در کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1396

محسن محمد کریمی؛ فاطمه السادات رازقی


2. تاثیر آموزش مدیریت هیجانات با میزان تعارضات سازمانی در مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1396

حمیده رشادت جو؛ مهدی کلانتری؛ منا محمدی


3. بررسی نقش تاثیرپذیری از ابعاد برنامه درسی پنهان برخودتنظیمی دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1396

رقیه رفیعیان؛ اسداله خدیوی


4. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه اول دخترانه مناطق شمال شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1397

شادی بنانی


5. تحلیل کیفی پیامد‌های رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1397

محمد علی کلانتری سرچشمه؛ جلیل بهارستان؛ محمد علی نادی


6. وضعیت مدیریت تعالی و عوامل سازنده آن در مدارس غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

حمید هفت جواهریان؛ سید فرهاد افتخارزاده؛ عباس خورشیدی


8. بررسی ارتباط مشخصات فردی با اضطراب امتحان و ادراک از محیط کلاس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1397

سودا فضلی زاده؛ محمد صاحب الزمانی؛ لادن فتاح مقدم


9. بررسی کیفیت خدمات پس از فروش نمایندگی های شرکت خودروسازی کیا موتورز در شهر تهران با استفاده از مدل سروکوال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1397

علی شفیعی؛ مینا جمشیدی


11. بررسی وضعیت عوامل موثر بر کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

مریم صوری


12. بررسی رابطه تعامل استراتژیک در بین شرکتهای بازرگانی و عملکرد شرکت ( مورد مطالعه : شرکت توسعه فناوری پارس سیستم شرق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

سید مهدی نادری؛ مینا جمشیدی


13. مدیریت عوامل مؤثر در تربیت معنوی کودکان پیش دبستانی با ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

مهدی بیاتی؛ سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ علیرضا فقیهی


14. ارزشیابی ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرین مدیران با تعهدسازمانی در مراکز آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

علیرضا علیزاده سودمند؛ محمود ابراهیمی مقدمیان؛ مهدی بهرامی؛ شیما نرگسی


15. تعیین رابطه مهارتهای شادکامی و کنترل خشم با رضایت شغلی مدیران و کارکنان سازمان بهزیستی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

ملینا مرتضوی؛ محمدرحیم رسولی آزاد


16. طراحی و آزمون مدل پرتفوی محصول با رویکرد رفتار مصرف کننده در صنعت خدمات آموزشی تخصصی آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

مهدی منصوری؛ وحیدرضا میرابی؛ سید محمود شبگو منصف


17. سطح بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی کلانشهر تهران، با تاکید بر صنایع فرهنگی با استفاده از تحلیل ISM-MICMAC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

علیرضا نوری زاده؛ فائزه درمان؛ بهرام علیشیری؛ مهناز ربیعی


18. تدوین مدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

علی رمضانی لیمائی؛ عبدالرضا سبحانی؛ امیر حسین محمد داودی؛ علی تقی پور ظهیر


19. طراحی الگوی برنامه‌ریزی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد هوش تجاری (یک مطالعه کیفی مبتنی بر نظریه بنیادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

احد بنار؛ علی رضائیان؛ عزیزالله معماریانی؛ علی معینی


20. ارائه مدل آموزشی جهت ارتقای کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع‌علمی‌کاربردی شمال غربی کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

احد مهرمند؛ محمد نقی ایمانی


21. واکاوی عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

علی رضایی؛ اصغر شریفی؛ علاءالدین اعتماد اهری


22. نقش جنسیت بررفتارهای اجتماعی ومدیریتی افرادتغییرجنسیت یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

محمدرضا یوسف زاد؛ نادر مختاری افراکتی؛ محمود قیوم زاده


23. مسئولیت مدنی نهادهای آموزشی دولت ناشی از فوت فرصت"حاصل از عدم مدیریت صحیح نهادهای دولتی ونسبت آن با حق شهروند"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

آلهه السادات قندریز؛ حسین مهرپور؛ عباس کریمی


24. استنتاج روش های تربیت دینی مبتنی بر معادباوری با تاکید بر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

معصومه مقدمی؛ سید حسین واعظی؛ مریم براتعلی


25. طراحی الگوی اثربخش تفکر راهبردی مدیران منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران در راستای بهره‌وری و نوآوری فردی با رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

محمود هاشمی؛ ملیکه بهشتی فر؛ سید سبحان لواسانی