دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و سلامت روان در کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1396

محسن محمد کریمی؛ فاطمه السادات رازقی


2. تاثیر آموزش مدیریت هیجانات با میزان تعارضات سازمانی در مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1396

حمیده رشادت جو؛ مهدی کلانتری؛ منا محمدی


3. بررسی نقش تاثیرپذیری از ابعاد برنامه درسی پنهان برخودتنظیمی دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1396

رقیه رفیعیان؛ اسداله خدیوی


4. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه اول دخترانه مناطق شمال شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1397

شادی بنانی


5. تحلیل کیفی پیامد‌های رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1397

محمد علی کلانتری سرچشمه؛ جلیل بهارستان؛ محمد علی نادی


6. بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در مدل سازی تاثیر هوش معنوی بر خودکارآمدی؛ واکاوی دیدگاه معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1397

جعفر بیک زاد؛ علی هدایت فسندوز


7. وضعیت مدیریت تعالی و عوامل سازنده آن در مدارس غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1397

حمید هفت جواهریان؛ سید فرهاد افتخارزاده؛ عباس خورشیدی


9. بررسی ارتباط مشخصات فردی با اضطراب امتحان و ادراک از محیط کلاس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1397

سودا فضلی زاده؛ محمد صاحب الزمانی؛ لادن فتاح مقدم


10. بررسی کیفیت خدمات پس از فروش نمایندگی های شرکت خودروسازی کیا موتورز در شهر تهران با استفاده از مدل سروکوال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1397

علی شفیعی؛ مینا جمشیدی


11. تأثیر مدیریت آموزش بر مسیر شغلی کارکنان سازمان‌های خدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

بهاره سادات بیات غیاثی؛ سید کامران نوربخش


12. شناسایی نشانگرهای محوری مدیران آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

زهره سبزیان پور؛ مریم اسلام پناه


13. نقش واسطه ای رضایت زناشویی در رابطه بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1398

آرزو شکری؛ عبداله شفیع آبادی؛ فریده دوکانه ای فرد


14. تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

محبوبه عبداللهی؛ حسن بغدادی


16. رابطه بین راهبردی‌های حل مسئله با تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

رویا سروی؛ فاطمه احمدبیگی؛ مجتبی معظمی


17. بررسی وضعیت عوامل موثر بر کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

مریم صوری


18. نقش برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در اشتغال پذیری فارغ‌التحصیلان نظام های مهارتی (مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

مریم هادی زاده؛ علی اکبر خسروی؛ علیرضا عصاره؛ رضا نوروززاده


19. بررسی رابطه تعامل استراتژیک در بین شرکتهای بازرگانی و عملکرد شرکت ( مورد مطالعه : شرکت توسعه فناوری پارس سیستم شرق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

سید مهدی نادری؛ مینا جمشیدی


20. ارائه مدل آینده پژوهی دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

بابک حسین زاده؛ محمد ابراهیم طاهر نژاد؛ وحید فلاح


21. مدیریت عوامل مؤثر در تربیت معنوی کودکان پیش دبستانی با ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ مهدی بیاتی؛ علیرضا فقیهی


22. اثربخشی تدریس مبتنی بر الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای آیزنکرافت بر بهبود مهارت‌های خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان ناحیه 1 کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

علیرضا محمدی نژاد گنجی؛ مهتاب سلیمی؛ شهلا فرهادی ورمرزابادی


23. سطح بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی کلانشهر تهران، با تاکید بر صنایع فرهنگی با استفاده از تحلیل ISM-MICMAC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

علیرضا نوری زاده؛ فائزه درمان؛ بهرام علیشیری؛ مهناز ربیعی