تعداد مقالات: 379
76. ساخت و تحلیل عاملی مدل اندازه‌گیری رتبه‌بندی مدارس متوسطه کشور

دوره 8، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 41-63

رفیق حسنی؛ اختر جمالی؛ علی تقی پورظهیر؛ علی رهگذر


77. ساخت مقیاس سنجش بین المللی شدن دانشگاه

دوره 10، شماره 39، بهار 1398، صفحه 41-60

فرهاد شفیع پور مطلق؛ محمد آتشک؛ منیره ترابی نهاد


79. ارائه مدل عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 52-41

وحید حقیقت دوستی سیار؛ محمد صالحی؛ وحید فلاح


82. تاثیر آموزش مدیریت هیجانات با میزان تعارضات سازمانی در مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1396

حمیده رشادت جو؛ مهدی کلانتری؛ منا محمدی


83. ارائه مدل تاثیرگذاری تحرک فرهنگی بر دلبستگی مدیریتی مدیران دانشگاه های مازندران

دوره 11، شماره 43، بهار 1399، صفحه 31-41

بابک حسین زاده؛ هانیه دیوسالار؛ وحید فلاح