تعداد مقالات: 374
153. تبیین ساختار استراژیک عملکرد مدیران در توانمندسازی منابع انسانی در مراکز علمی - پژوهشی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 79-105

علیرضا علیزاده سودمند؛ فتانه پورامیرارسلانی؛ یلدا حاجی علیلو؛ ماندانا سادات هاشمی


155. بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادها بر فرهنگ خلاقیت در سازمان های خدماتی

دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 83-97

داود غلامرضایی؛ نگار کرم زاده؛ بتول کیایی


160. اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی کاری دبیران

دوره 10، شماره 39، بهار 1398، صفحه 93-106

زهرا نکوکار؛ قدسی احقر؛ امینه احمدی


163. الگوهای مدیریت زنان در قرآن

دوره 5، شماره 19، بهار 1393، صفحه 111-124


164. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت پذیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه اول دخترانه مناطق شمال شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1397

شادی بنانی


167. استنتاج اهداف، مبانی و اصول احسان در روش‌های تعلیم و تربیت از منظر خواجه نصیر الدین طوسی به منظور ارائه الگوی تربیتی

دوره 11، شماره 43، بهار 1399، صفحه 69-85

فاطمه صفاری؛ مریم براتعلی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ سید هاشم گلستانی


173. ارائه الگوی فرآیندی جانشین پروری به روش تئوری داده بنیاد (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره))

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 81-102

فرخ محمودی؛ نادر بهلولی؛ جعفر بیک زاد؛ غلامرضا رحیمی