تعداد مقالات: 379
205. تحلیل کیفی پیامد‌های رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1397

محمد علی کلانتری سرچشمه؛ جلیل بهارستان؛ محمد علی نادی


207. واکاوی عوامل جذب در مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان

دوره 11، شماره 43، بهار 1399، صفحه 87-103

محمد تقی محمودی؛ فرددین جوانبخت؛ بدری شاه طالبی


215. تحلیل برنامه درسی موجود دوره ابتدایی از منظر تربیت اقتصادی؛ چالش‌ها و موانع

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 103-114

شهرام فضلعلی زاده صوفی؛ جعفر قهرمانی؛ محمدباقر علیزاده اقدم