تعداد مقالات: 374
351. ارائه مدل آینده پژوهی دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

بابک حسین زاده؛ محمد ابراهیم طاهر نژاد؛ وحید فلاح


353. مدیریت عوامل مؤثر در تربیت معنوی کودکان پیش دبستانی با ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

مهدی بیاتی؛ سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ علیرضا فقیهی


354. مطالعه جهت گیری های ارزشی و فرهنگی و الگوی قضاوت به مثابه برخی مبانی رفتار انسانی

دوره 9، شماره 35، بهار 1397، صفحه 137-160

جعفر ترک زاده؛ لیلا ثواب؛ مجید شعبانی فرد


355. اثربخشی تدریس مبتنی بر الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای آیزنکرافت بر بهبود مهارت‌های خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان ناحیه 1 کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

علیرضا محمدی نژاد گنجی؛ مهتاب سلیمی؛ شهلا فرهادی ورمرزابادی


356. بررسی رابطه عوامل تاثیرگذار یادگیری سازمان بر تعهد سازمانی کارکنان درشعب بانک ملی ایران شهر خرم آباد

دوره 8، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 147-162

محمدرضا هاشمی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ نرگس جوزی


359. شناسایی عوامل اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه‌ای در عصر دانایی محوری در نظام آموزش و پرورش ایران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 35-62

مینا مزینی؛ معصومه اولادیان؛ محمدنقی ایمانی


360. ارائه مدل جهت طراحی الگوی رهبری خدمتگزار در سازمان صدا و سیما

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 63-82

علی احمدلو؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر


361. تعیین روابط علی بین مدیریت دانش و عوامل اثرگذار

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 83-102

سمانه نقی پور ایوکی؛ مهدی باقری؛ قدسی احقر


362. آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 103-122

سید عنایت اله مومنی؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری


364. ارائه مدل سبک رهبری خدمتگزار در جهت تعالی آموزش و پرورش استان تهران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 141-168

جعفر عسکری دئفه؛ محمد صالحی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


365. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتنظیمی و خودکارآمدی دانش آموزان

دوره 10، شماره 39، بهار 1398، صفحه 145-160

سونا اسمعیلی؛ محمدجواد عزتی نیا


366. شناسایی عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر صلاحیت حرفه ای معاونین پرورشی مقطع متوسطه استان بوشهر

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 169-191

بهروز قاسمی؛ علی اکیر خسروی؛ حمیده رشادت جو؛ عباس خورشیدی؛ فتاح ناظم


369. ارزیابی اثربخشی به کارگیری الگوی یادگیری سیّار مبتنی بر شبکه های اجتماعی در آموزش دانشگاهی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 177-199

نیلوفر اکبر زاده؛ کامران محمدخانی؛ محمود ابوالقاسمی


371. رابطه ادراک از سیاست سازمانی با فلات شغلی کارکنان دانشگاه فرهنگیان

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 139-160

سید محمد اندرامی؛ فرشیده ضامنی؛ ترانه عنایتی


372. اثربخشی بسته آموزش دلگرم‌سازی والدین بر افزایش علاقه اجتماعی در نوجوانان با اختلال رفتاری

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 161-172

مینا پورنعمت؛ حمید علیزاده؛ نورعلی فرخی


373. ارائه چارچوب ادراکی الگوی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (مورد مطالعه: بانک مسکن)

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 173-197

علیرضا نصیری نیا؛ امیرحسین محمودی؛ یلدا دلگشایی؛ علیرضا بادله


374. سطح بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی کلانشهر تهران، با تاکید بر صنایع فرهنگی با استفاده از تحلیل ISM-MICMAC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

علیرضا نوری زاده؛ فائزه درمان؛ بهرام علیشیری؛ مهناز ربیعی