مشکل انگیزه مندی دانش آموزان در کلاس های انلاین و تاثیر آن بر میزان یادگیری آن ها

نویسنده

اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند، معاون آموزشی

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش اموزان است چرا که یکی ازمشکلات نظام های آموزش وپرورش درسراسرجهان افت تحصیلی است وجامعه ما هم دراین رهگذر سالانه میلیاردها ریال از سرمایه کشور را از دست می دهد و با توجه به اینکه روش های سنتی و بدون انعطاف گذشته دراین امر دخالت بسیاری دارد و با عنایت به اینکه کسب علوم وفنون جدید درسایه بهره گیری از روشهای نوین آموزشی امکان پذیراست و معلم درجهت دستیابی به این هدف نقش اساسی را به عهده دارد لذا شناخت معلم وکشف نیازها وعوامل ایجادکننده انگیزه های وی می تواند در اثر بخشی فرایند تدریس نوین باعث پویایی و رشد نظام یادگیری وکارایی نظام آموزش و پرورش شود. در این مقاله که به شیوه مروری و با استناد به منابع کتابخانه ای گردآوری شده است سعی بر آن داریم تا ضمن آشنایی با مفهوم انگیزه و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان، دریابیم که چگونه میتوان در آن ها ایجاد انگیزه نمود.

کلیدواژه‌ها