اشارات مدیریتی گلستان سعدی و کاربردهای آموزشی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اشارات مدیریتی مقدمه و باب های اول و دوم گلستان سعدی در 16 مقولۀ استفادۀ مدیر از نیروی تعقل، خودشناسی مدیر، رعایت عدالت توسط مدیر، آینده نگری و برنامه ریزی، قناعت و اجتناب از آزمندی، شکر نعمت های الهی، بخشیدن خطاهای زیردستان، خداشناسی، حفظ زبان، همنشینی با افراد صالح، استفاده از موقعیت، تکریم پیشینیان، صبر و بردباری، واگذاری کارهای بزرگ به افراد بزرگ، پیشگامی در کارها، و پاسداری زیردستان محتوای این مقاله را تشکیل می دهد.  هرچند پیش از هر مقوله تعدادی از آرای اندیشمندان مدیریت و پس از آن دلالت های تربیتی اندیشه‌های متفکران مزبور در راستای اشارات سعدی ارائه شده تا اهمیت واقعی نظریات سعدی را نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها


- آبراهامیان، یرواند. (1380). ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران. تهران: نشر مرکز، چاپ چهارم.
- اعتماد اهری، علاءالدین.(1385). نواندیشی در مدیریت آموزشی، تهران: نشر و پژوهش دادار.
- امینی، ابراهیم.(1372). اسلام و تعلیم و تربیت، جلد 2، تهران: انجمن اولیا و مربیان.
- بارنارد، چستر. (1368) وظیفه های مدیران، ترجمه محمد علی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- بیلر، رابرت. (1974)کاربرد روان شناسی در آموزش، ترجمه پروین کدیور، جلد 2 (1371)، تهرن: مرکز نشر دانشگاهی.
- تقوی دامغانی، سید رضا.(1368). نگرشی بر مدیریت اسلامی، از انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
- تیلور، فردریک، و. (1901). اصول مدیریت، ترجمه محمد علی طوسی(1370)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، نشر دوم.
- جارویس، پیتر. (1995). آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم، ترجمه غلامعلی سرمد(1386)، تهران: سمت نشر ششم.
- چرچمن، چارلزوست. (1996). نظریه سیستم ها، ترجمه رشید اصلانی(1375)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، نشر سوم.
- حبیبی،‌شراره. (1384). آموزش و پرورش مقایسه ای، تهران: آوای نور.
- حیدری تفرشی، غلامحسین. (1386). مدیریت اسلامی، ناشر مؤلف با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان.
- خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، تصحیح و حواشی از ادیب تهرانی(1346)، تهران : انتشارات جاویدان.
- دوگال، روژه. (1955). اصول راهنمایی در آموزش و پرورش، ترجمه علی محمد کاردان(1348)، تهران : دهخدا، نشر دوم.
- رابینز، استیفن. مدیریت رفتارسازمانی، ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان(1374)، تهران : شرکت چاپ و نشر لیلی.
- راث ول، ویلیام جی. (2001). برنامه ریزی جانشینی مؤثر، ترجمه احمدرضا حراف (‌1384)، تهران: شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
- راجرز، دوروتی. (1977). روانشناسی کودک، ترجمه و اقتباس غلامعلی سرمد (1373)، تهران: آوای نور.
- سرمد، غلامعلی.(1382). نگرشی کاربردی بر روش های تدریس و هنر معلمی،تهران: آوای نور، نشر چهارم.
- سرمد، غلامعلی.(1385). روابط انسانی در سازمان های آموزشی، تهران: سمت، نشر پنجم.
- سرمد،‌ غلامعلی.(1384). پرتگاه های مدیریت. تهران: انتشارات دادخواه.
- سعدی، مصلح الدین.گلستان، چاپ مکرر.
- شاتو، ژان. (1972). مربیان بزرگ، ترجمه غلامحسین شکوهی(1355)، انتشارات دانشگاه تهران.
- شریعتمداری، علی.(1366). اصول و فلسفه تعلیــم و تربیت، تهران: امیرکبیر، نشر دوم.
- شریعتمــداری، علی.(1379). رسالت تربیتـی و علمی مراکز آموزشــی، تهران: سمت.
- صافی، احمد.(1378). سازمان و اداره امور مدارس، تهران: رشد.
- صافی، احمد.(1379). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، تهران: سمت.
- صدیقی، غلامحسین.(1354). طی یک نیمسال تدریس رابطه جامعه شناسی با آموزش و پرورش.
- عماد زاده،‌مصطفی. (1374). مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش، اصفهان،‌ جهاد دانشگاهی، نشر ششم.
- عمید، حسن. فرهنگ عمید، چاپ مکرر.
- کارلسون، رابرت وی. وگری آکرمن(1998). برنامه ریزی آموزشی، ترجمه غلامعلی سرمد (1384)، تهران: آوای نور،‌نشر دوم.
-گاردنر، جان، و . (1972) نوسازی خویشتن، ترجمه فریبرز سعادت (1350)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، نشر دوم.
- گریفیت، دانیل. روابط انسانی در مدیریت آموزشی، ترجمه خداداد بخشی(1375)، تهران: مرکز انتشارات رویان، نشر پنجم.
- لوتانز، فرد. (1998). رفتارسازمانی، جلد اول ترجمه غلامعلی سرمد(1375)، تهران: مؤسسه عالی بانکداری، نشر دوم.
- مایر، فردریک. تاریخ اندیشه تربیتی، جلد دوم(1973)، ترجمه علی اصغر فیاض(1374)، تهران: سمت.
- محبوبی اردکانی، حسین.(1354). تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، جلد اول، تهران: دانشگاه تهران.
- محمدی، محمدعلی و حسین دهقان. (1383). آموزش و پرورش و گفتمان های نوین، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
- مدیریت دولتـی.(1370)، دوره جدید، شماره 14، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- میرسپاسی، ناصر.(1369). مدیریت منابع انسانی، ناشر مؤلف، نشر هفتم.
- نقیب زاده، میرعبدالحسین. (1383). نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، تهران: طهوری، نشر پانزدهم.
- وایلز، کیمبل. مدیریت و رهبری آموزشی، ترجمه محمد علی طوسی(1370)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- وتن، دیوید ای. و کیم اس. کمرون. پرورش مهارت های مدیریت، ‌ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی(1380)، مؤسسه تحقیقات و پژوهش مدیریت.