آموزه هایی از مدیریت در قرآن با نگرشی بر جزءهای 1 الی 3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: بی تردید اسلام دینی کامل و دربر دارنده تمامی قوانین و لوازم سعادت بشری بوده و قرآن کریم به عنوان نقشه راه این دین گرانقدر در جهت سعادت بشر بر پیامبر نازل شده است. از جمله مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر هر جامعه ای، رهبر و مدیر آن و کیفیت اداره جامعه از طرف وی می باشد و بهترین نوع مدیریت بر طبق معیارهای قرآنی و اسلامی، مدیریتی است که به عناصر و افراد امکان بدهد که خودشان را بر اساس معیارهای اسلامی اداره کنند، بنابراین توجه و تامل در آیات قرآن کریم نمایانگر نکات مهم و برجسته ای در زمینه مدیریت مبتنی بر تعالیم اسلامی است، نکاتی که می تواند راهگشای مشکلات بوده و راه سعادت و خوشبختی انسان ها را فراهم آورد.
بدین ترتیب با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در نظام اسلامی بر آن شدیم تا از منظر قرآن کریم با نگرش به جزءهای 1 تا 3 (تمام سوره بقره و بخشی از سوره آل عمران تا آیه 91) به تشریح مدیریت قرآنی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم
- نهج البلاغه
- شفیع آبادی، عبدالله. (1378). راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
- قرآئتی، محسن. (1385). 300 نکته در مدیریت اسلامی. تهران: انتشارات مرکز درس‌هایی از قرآن.
- قرآئتی، محسن. (1388). اصول مدیریت فرهنگی. تهران: انتشارات مرکز درس‌هایی از قرآن.
- خسروی، محمود. (۱۳۷۸). ملاک‌های انتخاب و انتصاب نیروی انسانی در مدیریت اسلامی با تأکید بر نهج البلاغه، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته معارف اسلامی و مدیریت، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
 
- http://dr300psycholoy.parsiblog.com ( Date:2011/5/3 – 9:32).
- http://www.mgtsolution.com/olib/265235641.aspx ( Date:2011/5/3 –11:12).
-http://www.parsigold.com/bm01%20(12).htm (Date:2011/5/4– 8:25).
-http://www.modiryar.com/index-management/ethic/islamic/762-1387-10-12-10-03-35.html ( Date:2011/5/3 – 8:12).
-http://forum.bidari-andishe.ir/thread-34.html (Date:2011/5/5 – 7:6).
-http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/m ags/is_gv/magazines/017/12.htm#t26(Date:2011/5/5 – 7:16).