آموزه هایی از مدیریت در قرآن با نگرشی بر جزءهای 4 الی 6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بهترین مدیریت بر طبق معیارهای قرآنی و اسلامی، مدیریتی است که به عناصر و افراد امکان بدهد که خودشان را بر اساس معیارهای اسلامی اداره کنند، خودگردانی بر اساس معیارهای قرآن، این روح سیاست اداری در نظام اسلام است. مدیریت قرآنی، مدیریت متمرکز است، مقصود از متمرکز، وحدت مرجع تصمیم گیری، انسجام و هماهنگی بین نیروها و برقراری رابطه ارگانیک بین واحدها و بخش های تابعه در حوزه مدیریت است و در عین حال مدیریت قرآنی، مدیریتی است مشاوره جویانه، لیکن شورایی به معنی مصطلح نیست؛ اما مشاوره جویانه است. «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ» (آل عمران، 159). با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در نظام اسلامی بر آن شدم تا از منظر قرآن، به تبیین و تشریح نگاه عادلانه و عاقلانه آیات نورانی از کلام حق بپردازم. باشد تا با الگوپذیری، مدیران در عرصه عمل نیز بتوانند تئوری‌های مدیریتی قرآنی را پیاده نمایند و به ویژه مردم عزیز کشورمان را از برکات این نوع مدیریت بهره مند سازند، بنابراین در این مقاله آموزه هایی از مدیریت در قرآن با نگرش به جزءهای چهارم، پنجم و ششم قرآن، یعنی سوره آل عمران از آیه 82 تا آخر، تمام سوره نساء و سوره مائده از ابتدا تا پایان آیه 82 مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم
- افغان لودین، شهین. (1384). اصول مدیریت از دیدگاه قرآن و احادیث، ص 35.
- بهرنگی، محمد رضا. (1385). مدیریت نظارت و راهنمای آموزشی، نشر کمال تربیت.
- دفت، ریچارد ال، دفت. ترجمه پارساییان و اعرابی (1377). تئوری و طراحی سازمان، نشر: دفتر پژوهش های فرهنگی.
- رضاییان، علی. (1388). مبانی سازمان و مدیریت، نشر سمت.
- سیدی، سید حسن. (1382) مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی، ص59.
- قرائتی، محسن. (1385). سیصد نکته در مدیریت اسلامی، تهران، مرکز درس‌هایی از قرآن.
- قرائتی، محسن. (1388). اصول مدیریت فرهنگی: سخنی با متولیان فرهنگی، تهران، مرکز درس هایی از قرآن
- هرسی و بلانچارد. (1382). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
- مکارم شیرازی. (1382). مدیریت و فرماندهی در اسلام.
- رضایی، حسن. (1389). جبران خدمات کارکنان از دیدگاه اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه امام خمینی(ره).
- سلیمانی، ماریا. (1386). تاثیر سبک های تفکر مدیران بر مدیریت بحران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
- رهبر، محمد تقی. (1388). مقاله سیاست و مدیریت از دیدگاه امام علی (ع).
- صادقی، فرشته. (1389). مقاله نگرش سیستمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
- فرهادی، سید. (1388). مقاله چالش های جدید ارزیابی عملکرد، پنجمین همایش کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
- میر کمالی، سید محمد. (1379). رهبری و مدیریت اسلامی، نشر یسطرون.
- هادوی، امین. (1389). مقاله عدالت اسلامی در مدیریت، دومین همایش مدیریت اسلامی دانشگاه امام خمینی نوشهر.
- یقین لو، مهر انگیز. (1378). مقاله بررسی آثار مثبت و منفی بحران ها ، مجله تدبیر شماره 145.
- نوری، مجید. (1387). مقاله مدیریت اسلامی گامی بزرگ برای پیشرفت جامعه، همایش مدیریت اسلامی دانشگاه نوشهر
 
-Wei- Tsang Wang, 2009, The role of knowledge Management in achieving effective Crisis Management: a case study,Tywan.