آموزه هایی از مدیریت در قرآن با نگرشی بر جزءهای 16 الی 18 قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: پر واضح است که هریک از سوره های قرآن مجموعه ای منسجم و بهم پیوسته است که هدف واضح و روشنی را محقق می سازد، و هر آیه به وسیله روش های متفاوت این هدف را دنبال می کند. سوره های قرآن مانند زنجیره بهم پیوسته ای هستند که هر سوره با سوره های قبل و بعد از خود ارتباط معنایی دارد و از نظر هدف مکمل یکدیگرند. مدیریت اسلامی از موضوعاتی است که در برخی از سوره های قرآن تلویحاً یا مستقیماً به آن اشاره شده است و در نهایت هدف غایی همه سوره های قرآن رشد و اعتلای انسان و بارور ساختن استعدادهایش می باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیمی از مدیریت، مدیریت اسلامی و وظایف مدیر از نظر اسلام بیان شده است. همچنین به بررسی نکات مدیریتی قرآن از ابتدای جزء 16 تا پایان جزء 18 می پردازد.

کلیدواژه‌ها


- قران مجید
- نهج البلاغه، ترجمه علامه محمد تقی جعفری، (1381) تهران، انتشارات تهذیب.
- اختری، عباس علی. (1369). مدیریت علمی از دیدگاه اسلام، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
- افجه ای، سید علی. (1388). مدیریت اسلامی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
- الوانی، سید مهدی. (1367). مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.
- انغانلودین، شهین. (1380). اصول مدیریت از دیدگاه قران و حدیث، مشهد، انتشارات واسع.
- ایران نژاد پاریزی، مهدی. ساسان گوهر، پرویز. (1379). سازمان مدیریت از تئوری تا عمل، تهران، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1379
- جمعی از اساتید مدیریت، دیدگاه های اسلام درباره مدیریت، تهران، ناشر مرکز اموزش مدیریت دولتی، 1378
- حیدری تفرشی، غلامحسین. (1386). مبانی سازمان و مدیریت، اراک، انتشارات نویسنده
- قرائتی، محسن. (1388). دویست نکته اصول مدیریت فرهنگی، تهران، ناشر درس هایی از قران
- قرائتی، محسن. (1385). سیصد نکته در مدیریت اسلامی، تهران، ناشر مرکز درس هایی از قران، 1385
- مشرف جوادی، محمد حسین. (1378) اصول و متون مدیریت در اسلام، همدان، انتشارات نور.
- مکارم شیرازی، ناصر. (1366). مدیریت و فرماندهی در اسلام، ناشر موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع)
- میر کمالی، سید محمد. (1385). فرهنگ مدیریت آموزشی، تهران، انتشارات یسطرون.