آموزه هایی از مدیریت در قرآن با نگرشی بر جزء های 22 الی 24

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در نظام اسلامی بر آن شدیم تا از منظر قرآن، در جزء‌های 22، 23 و 24 به تبیین و تشریح نگاه عادلانه و عاقلانه آیات نورانی از کلام حق بپردازیم. باشد تا با الگوپذیری مدیریتی در عرصه عمل نیز بتوانیم تئوری های مدیریتی اسلام را پیاده نماییم و از برکات این نوع مدیریت بهره مند شویم. در این مقاله نکات مدیریتی در جزءهای مذکور که شامل سوره احزاب از آیه 31 نا پایان سوره و سوره های سبأ، فاطر، یس، صافات، ص، زمر، غافر (مؤمن) به طور کامل و سوره فصلت از آغاز تا آیه 46 در سه مبحث عمده، «ضرورت مدیریت از دیدگاه قرآن»، «وظایف مدیر» و «صفات مدیر» مورد بررسی قرار گرفته است. وظایفی همچون داشتن هدف، داشتن برنامه مدون، تشریح وظایف، کیفیت مداری، عمل گرایی، مسئولیت پذیری و مسئولیت خواهی، نظارت، ارزشیابی، زمینه سازی، احترام به سنت های نیک، وحدت فرماندهی، نظرسنجی، تغییر و تحول، انجام اصلاحات از نزدیکان، بازسازی نیروها، سلسله مراتب اداری، برخورد قاطعانه با متخلفان و استفاده از نظام ارزشی در سازمان برای مدیر اسلامی بیان شده است و صفاتی همچون آگاه بودن مدیر، صبور بودن مدیر، نصیحت‌پذیری مدیر، عاقبت اندیشی و داشتن قلب سلیم لازمه شخصیت مدیر است.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای
- افجه ای، ع. ( 1385). مدیریت اسلامی، انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی، چاپ هفتم.
- بحرانی، ه. تفسیر برهان، جلد چهارم، انتشارات چاپ و نشر مؤسسه بعثت تهران، چاپ اول.
- پورسیف، ع. (1375). مدیریت بر سه بنیان، انتشارات وثقی، چاپ اول.
- جمعی از مولفان اهل تسنن، الدر المنثور، جلد پنجم.
- حیدری تفرشی، غلامحسین. (1386). مدیریت اسلامی، انتشارات نویسنده، چاپ اول.
- دامغانی، ر. (1387). نگرشی بر مدیریت اسلامی، انتشارات بین الملل، چاپ هشتم .
- روزنامه بانک و اقتصاد (1385). مقاله مدیریت اقتصادی از دیدگاه قرآن، شماره 86.
- قرائتی، م. ( 1385)، 300 نکته در مدیریت اسلامی، انتشارات مرکز درس هایی از قرآن، چاپ اول.
- قرائتی، م. (1388). اصول  مدیریت فرهنگی: سخنی با متولیان فرهنگی، انتشارات مرکز درس‌هایی از قرآن، چاپ اول.
- مسلمی، ط. (1378). مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن و روایات، انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، چاپ اول.
- مکارم شیرازی. (1370). مدیریت و فرماندهی در اسلام، انشارات هدف، ‌چاپ هشتم.
- مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، جلد نوزده، انتشارات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
- منصوری لاریجانی، ا. (1369). مدیریت اسلامی، انتشارت افست، چاپ اول.
- واثقی، ق. (1383)، مدیریت اسلامی، انتشارات زمزم هدایت، چاپ اول.