زن، خانواده و ازدواج در آیین بودا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه عوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند، معاون آموزشی

چکیده

اخلاقیات، نظام­های اجتماعی و خانواده، موضوعی نیست که مرتبط با دین بودایی[1] باشد؛ سابقه این نظام­ها را می­توان با تاریخ بشریت یکی دانست[2]، در ادیان سامی[3]، سایر ادیان و آیین بودا (که موضوع این مقاله است)، درس­ها وآموزه­های گوناگونی که دارای مشترکاتی (هم از نظر اخلاقی و هم از نظر ظواهر)، با سایر ادیان می­باشد، وجود دارد. ما در این تحقیق با بهره­بردن از منابع معتبر علمی که اسامی آن به ترتیبِ نگارش مقاله در پاورقی و در پایان در فهرست منابع آمده است، به موضوعِ زن، ازدواج و خانواده می­پردازیم. در این مقاله موضوعات مذکور، به صورت تفکیک شده و در بیش از هفتاد درصد متن، به­صورت گردآوری و ترجمه بیان شده است.[1]. Buddhism.


[2]. در منابع دینی مختلف و قرآن کریم، خلقت انسان با زن و مرد بوده است.


[3]. یهودیت، مسیحیت و اسلام.

کلیدواژه‌ها