ارزیابی واحدهای دانشگاهی منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخص های علم و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه نقش ارزیابی عملکرد علم و فناوری برای دانشگاه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا در دنیای پیچیده و رقابتی عصر حاضر بدون ابزارهای کنترل و ارزیابی نمی‌توان سازمان ها را اداره کرد. در این راستا دانشگاه ها باید فرایند‌های مستمری را برای اداره سازمان و ارزیابی اهدافشان ایجاد کنند تا بتوانند در دراز مدت در عرصه‌های رقابتی گام مؤثری در جهت توسعه علم و فناوری بردارند. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین کارکردهای دانشگاه ها، شاخص های مهم ارزیابی علم و فناوری را بر اساس این کارکردها استخراج کرد. سپس با استفاده از این شاخص ها به بررسی وضعیت هر یک از واحدهای دانشگاهی منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها