معرفی مبانی اندازه گیری و ابزارها و فنون در بهبودمدیریت کنترل کیفیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ابزارها بخش مهمی از هر حرفه محسوب می‌شوند .در اختیار داشتن ابزار مناسب و آگاهی از چگونگی کاربرد آن ها،یک مدیر حرفه ای را از یک مدیر آماتور متمایز می‌سازد واین امکان را فراهم می‌آورد تا افراد متخصص و حرفه ای بهتر،سریع تر و کامل تر در صحنه رقابت حضور یابند.ابزار و فنون همراه با شیوه های مدیریت و زیرساختار سازمانی،مؤلفه ای بنیادی از کیفیت جامع(TQ) هستند.
این مقاله به طرح و معرفی برخی از پرکاربردترین ابزارها و فنون آماری که می‌توانند در کمک به سازمان‏ها برای طراحی سؤالاتشان، طرح فرآیندها و شناخت و حل مشکلات و مسایل کیفیت بسیار کارساز باشند، می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها