مطالعه تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری رشته مدیریت آموزشی ایران و مقایسه آن با دانشگاه‏های (امریکا، کانادا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این تحقیق مطالعه و بررسی برنامه درسی دوره دکتری رشته مدیریت آموزشی ایران و مقایسه آن با کشورهای (امریکا، کانادا) جهت آگاهی از مولفه‌های برنامه درسی از جمله تعیین اهداف،‌ محتوی، روش‌های یاددهی و یادگیری، منابع آموزشی و ارزشیابی آموزشی به منظور دستیابی به تناسب، همخوانی و دستاوردهای آن می‌باشد. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، کیفی از نوع مقایسه ای – تطبیقی تنظیم شده است که چهار مرحله بردی: 1. توصیف 2. تفسیر 3. همجواری و 4. مقایسه را شامل می‌‌گردد. جامعه آماری مورد نظر به صورت انتخابی بوده است که شامل دو کشور ایالات متحده امریکا و کانادا می‌باشد. نمونه‌گیری با درجه اهمیت و پیشرفت دانشگاه های کشورهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در امریکا پنج دانشگاه «ماساچوست، هاروارد، میشیگان، کالیفرنیا، مینوسوتا» در کانادا 3 دانشگاه «تورنتو، اوتاوا، کال‌گاری» را در بر می‌گیرد.ابزار پژوهش، برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز جهت پاسخ‌دهی به پرسش ها، فیش‌برداری از طریق اسناد و مدارک کتابخانه‌ای، گزارش های تحقیقی، مراجعه به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دوره دکتری، مصاحبه با متخصصان که در آن کشورها فارغ‌التحصیل شده‌اند یا فرصت مطالعه‌ای یافتند، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در دانشگاه های آمریکا و کانادا در مقایسه با دانشگاه ایران مولفه‌های برنامه درسی از جامعیت، عمق و درون‌زایی بیشتری برخوردار بوده و جنبه‌ پژوهشی وکاربردی دارند.

کلیدواژه‌ها