مدیریت جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جامعه ایده‌ال بهشتی و اسلامی جامعه‌ای است که تولید در آن وجود دارد، ولی تکاثر به صفر می‌رسد. ایجاد تعادل و عدالت و رفع تبعیضات در ایجاد جامعه اسلامی یک اصل اساسی است. داشتن یک اقتصاد سالم که نعمات را عادلانه بین همه مردم تقسیم کند، زمینه‌ساز ساختن جامعه طراز جامعه اسلامی مورد نظر مکتب اسلام است. در جامعه اسلامی ناهنجاری‌ها به صفر می‌رسد و هنجارها و رفتارهای طبیعی و فطری آزاد می‌گردد.تفکر، تدبر، تحقیق و تفقه، زیربنای مدیریت جهادی در سازمان‌ها و شرکت‌ها است و عامل رشد و پیشرفت آن هاست. مدیریت مبتنی بر جلب مشارکت همگانی می‌کوشید تا همه افراد جامعه را به مشارکت در اداره خردمندانه همه امور فراخواند. مدیر امروز در هر سازمانی که باشد، یک مشکل مشترک دارد و آن هم سرعت تحولات است. دهه جاری نسبت به دهه گذشته در زمینه سرعت وقوع تحولات، سرعت انتقال اخبار و رویداد‌ها و زمان دگرگونی‌ها تفاوت فاحشی دارد.این دگرگونی‌های تند و سریع باعث می‌شوند تا زمان منسوخ شدن اطلاعات یا به عبارتی تاریخ مصرف آن‌ها زود فرا رسد. همین مساله هزینه‌های اطلاعاتی و عملیاتی همه سازمان‌ها را افزایش داده است. برخورد مدیران با مقوله سرعت تحولات بستگی تام با نوع حرفه آن‌ها دارد. ولی عموما سازمان‌هایی که نتوانند یک سیستم اطلاعاتی مناسب طراحی و پیاده سازی کنند، دچار مشکلات عدیده عملیاتی خواهند شد. واژه «جهاد» از ریشه «ج-ه-د» به معنی کوشش و مبارزه و فعالیت است. جهاد برعکس آنچه که امروزه توسط سیاست‌مداران مطرح می‌شود، تنها به معنی جنگ و خون‌ریزی نیست. بلکه در اصل به معنی کوشش و مبارزه می‌تواند در عرصه‌های گوناگون باشد. جهاد یکی از فروع دین و از واجبات اسلامی است. کلمه جهاد حدود ۱۰۸ بار در قرآن آمده‌است.«جهاد» و «اقتصاد» دو ستون استوار و دو پایه پایدار است برای کاخ حیات بشریت.جهاد، قلب هستی را به تپش درمی آورد و اقتصاد را چون خونی در رگ‌های جامعه جاری می‌سازد. در راستای پاسخگویی به فرمان رهبر کبیر و احساس تعهد دراین مهم، مقاله حاضر در صدد است تا پس از مروری بر ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت جهادی ، مغایرت مدیریت جهادی با شیوه‌های تکنوکراتی مولود فرهنگ سرمایه داری ، رنگ اخلاق در فرهنگ مدیریت جهادی، ویژگی های مورد نیاز مدیریت جهادی، به بررسی ویژگی‌های مدیریت جهادی در فرهنگ امام خمینی بپردازد.

کلیدواژه‌ها