نمایه نویسندگان

پ

  • پورفتحی، مهرداد بررسی انگیزه شرکت افراد بازمانده از تحصیل در مراکز آموزش از راه دور و بزرگسالان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 145-156]

د

  • دادفر، سحر زن، خانواده و ازدواج در آیین بودا [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 67-84]

ع