نمایه نویسندگان

آ

 • آریانی، ابراهیم بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه ی موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 15-39]
 • آقاهادی، سعیده بررسی نقش برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت آموزشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 63-82]

ا

 • اسدی، محمود بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارکنان دانشی با سکوت سازمانی آنان در شعب بانک مسکن جنوب شرق تهران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 163-177]
 • اسلامبولچی، علیرضا بررسی رابطه عوامل تاثیرگذار یادگیری سازمان بر تعهد سازمانی کارکنان درشعب بانک ملی ایران شهر خرم آباد [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 147-162]

ب

 • بابائی، سمیه اثر بخشی واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی دختران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-128]
 • بهبودی، معصومه رابطه شادکامی با کمالگرایی و سبک های دفاعی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 129-148]

پ

 • پارسا، عبدالله بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطه آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان در سال تحصیلی 93-92 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 129-146]

ت

 • تقی پورظهیر، علی ساخت و تحلیل عاملی مدل اندازه‌گیری رتبه‌بندی مدارس متوسطه کشور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-63]

ج

 • جعفرانی مسلمان، اعظم تعیین رابطه استفاده از فناوری اطلاعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی،‌ دانشگاه های آزاد شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 99-116]
 • جمالی، اختر ساخت و تحلیل عاملی مدل اندازه‌گیری رتبه‌بندی مدارس متوسطه کشور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-63]
 • جوزی، نرگس بررسی رابطه عوامل تاثیرگذار یادگیری سازمان بر تعهد سازمانی کارکنان درشعب بانک ملی ایران شهر خرم آباد [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 147-162]

ح

 • حسنی، رفیق ساخت و تحلیل عاملی مدل اندازه‌گیری رتبه‌بندی مدارس متوسطه کشور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-63]
 • حسومی، طاهره تعیین رابطه استفاده از فناوری اطلاعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی،‌ دانشگاه های آزاد شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 99-116]
 • حمیدی فر، فاطمه بررسی نقش عوامل آموزشی بریادگیری دانشجویان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-40]

خ

 • خالق خواه، علی بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه ی موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 15-39]

د

 • دادفر، سحر تأثیر مهرپرستی بر مسیحیت [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 142-163]

ر

 • رضاخانی، سیمین دخت اثر بخشی واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی دختران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-128]
 • رهگذر، علی ساخت و تحلیل عاملی مدل اندازه‌گیری رتبه‌بندی مدارس متوسطه کشور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-63]

ز

 • زاهد بلابلان، عادل بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه ی موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 15-39]
 • زمانی مزده، مهدی بررسی نقش عوامل آموزشی بریادگیری دانشجویان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-40]

س

 • ستاری، عباس بررسی رابطه بین هوش سازمانی و یادگیری سازمانی با بهره وری در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 75-94]

ش

 • شاهسوند، سحرناز بررسی رابطه بین حضور در شبکه های اجتماعی با افت تحصیلی و کمبود زمان در آماده سازی برای امتحانات در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 111-127]
 • شیبت الحمدی، سید احمد بررسی نقش برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت آموزشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 63-82]

ع

 • عبداللهی، محبوبه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و یادگیری سازمانی با بهره وری در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 75-94]
 • علی جعفری، حسین تأثیر مهرپرستی بر مسیحیت [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 142-163]

غ

 • غلامرضایی، داود بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادها بر فرهنگ خلاقیت در سازمان های خدماتی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 83-97]

ف

 • فرهادی راد، حمید بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطه آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان در سال تحصیلی 93-92 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 129-146]
 • فهیمی نجم، طاهره بررسی نقش عوامل آموزشی بریادگیری دانشجویان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-40]

ک

 • کیایی، بتول بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادها بر فرهنگ خلاقیت در سازمان های خدماتی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 83-97]
 • کرم زاده، نگار بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادها بر فرهنگ خلاقیت در سازمان های خدماتی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 83-97]
 • کشیر، ابوالقاسم نقش تجربیات و رویدادهای پیشین زندگی در رفتار خرید اجباری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-61]

م

 • محمدی قشلاق، پریوش تحلیل محتوای کتب کار و فناوری از لحاظ انعکاس مولفه های کارآفرینی(جامعه آماری: پایه های هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول- پایه دهم دوره متوسطه دوم) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 95-109]
 • محمدی میرزایی، کبری رابطه شادکامی با کمالگرایی و سبک های دفاعی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 129-148]
 • میری، افشین بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطه آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان در سال تحصیلی 93-92 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 129-146]
 • معینی کیا، مهدی بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه ی موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 15-39]

ن

 • نوربخش، سید کامران نقش تجربیات و رویدادهای پیشین زندگی در رفتار خرید اجباری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-61]

و

 • والا، رضا بررسی رابطه بین حضور در شبکه های اجتماعی با افت تحصیلی و کمبود زمان در آماده سازی برای امتحانات در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 111-127]

ه

 • هاشمی، محمدرضا بررسی رابطه عوامل تاثیرگذار یادگیری سازمان بر تعهد سازمانی کارکنان درشعب بانک ملی ایران شهر خرم آباد [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 147-162]