دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، آذر 1399 
3. واکاوی دلالت‌های تربیتی مثبت اندیشی در آموزه‌های حضرت علی (ع) و اعتبارسنجی آن

صفحه 55-68

رضا فراشبندی؛ زهره سعادتمند؛ مریم براتعلی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


8. شناسایی شاخص‌ها و مولفه‌های موثر بر اتخاذ سیاست نوآوری باز در فدراسیون های ورزشی

صفحه 177-195

سعید مقدم‌بقا؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ عادل صلواتی


13. ارائه مدل اخلاق حرفه ای برای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

صفحه 271-287

میرمجید محمدی فومنی؛ علاالدین اعتماد اهری؛ اصغر شریفی