دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، آذر 1399 
واکاوی دلالت‌های تربیتی مثبت اندیشی در آموزه‌های حضرت علی (ع) و اعتبارسنجی آن

صفحه 55-68

رضا فراشبندی؛ زهره سعادتمند؛ مریم براتعلی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


ارائه مدل اخلاق حرفه ای برای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

صفحه 271-287

میرمجید محمدی فومنی؛ علاالدین اعتماد اهری؛ اصغر شریفی