دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، اسفند 1400 
شناسایی عوامل سواد سلامت برای بیماران فشارخون با رویکرد دیمتل و تحلیل مضمون

صفحه 59-76

زینب افشاربدر؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ پرستو خسروی؛ فرشته کردستانی


تحلیل کیفی پیامد‌های رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 97-114

محمد علی کلانتری سرچشمه؛ جلیل بهارستان؛ محمد علی نادی


وضعیت مدیریت تعالی و عوامل سازنده آن در مدارس غیردولتی

صفحه 115-132

حمید هفت جواهریان؛ سید فرهاد افتخارزاده؛ عباس خورشیدی