دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، اسفند 1400 
3. شناسایی عوامل سواد سلامت برای بیماران فشارخون با رویکرد دیمتل و تحلیل مضمون

صفحه 59-76

زینب افشاربدر؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ پرستو خسروی؛ فرشته کردستانی


5. تحلیل کیفی پیامد‌های رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 97-114

محمد علی کلانتری سرچشمه؛ جلیل بهارستان؛ محمد علی نادی


6. وضعیت مدیریت تعالی و عوامل سازنده آن در مدارس غیردولتی

صفحه 115-132

حمید هفت جواهریان؛ سید فرهاد افتخارزاده؛ عباس خورشیدی


13. ارزشیابی ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرین مدیران با تعهدسازمانی در مراکز آموزش عالی

علیرضا علیزاده سودمند؛ محمود ابراهیمی مقدمیان؛ مهدی بهرامی؛ شیما نرگسی