دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، خرداد 1402 (بهار 1402) 
واکاوی مولفه‌های یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش پزشکی

صفحه 85-102

محمود ابوالقاسمی؛ مرتضی ضیغمی؛ غلامرضا شریفی راد