کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تبیین رابطه بین سرمایه فکری ، یادگیری سازمانی و عملکرد کارکنان شعب بانک پارسیان استان گیلان

دوره 11، شماره 44، شهریور 1399، صفحه 87-102

اصغر قدم زن جلالی؛ حسن حبیبی ماچیانی؛ محمد تقی پور؛ سارا مشتاقی